Reino Animalia - Filo Chordata - Subfilo Vertebrata - Infrafilo Gnathostomata - Clase Osteychties
Orden Pleuronectiformes
Peces planos - Peixos plans - Poissons plats - Flat fishes
Familia Scophthalmide
Phrynorhombus regius
Pelaya - Palaia misèries - Phrymorhombe - Esckstrom's topknot
Familia Bothidae
Bothus podas
Podas - Pedàs - Rombou - Wide-eyed flounder