Reino Animalia - Filo Chordata - Subfilo Vertebrata - Infrafilo Gnathostomata - Clase Osteychties
Orden Clupeiformes

Sardinas y Boquerones - Sardines i Seitons - Sardines et Anchois - Pilchards & Anchovies
Familia Cupleidae
Sardina pilchardus

Sardina - Sardina - Sardine - Pilchard
Familia Engraulidae
Engraulis encrasicolus

Boquerón - Seitó - Anchois - Anchovy